پشتیبانی آنلاین

بارانی نرم با آستر رنگی آرمانی اکسچنج

5,580,000 تومان

آیتمی کلاسیک با تغییرات جذاب، این بارانی نرم و صاف با آستر قرمز خوشرنگی تزئین شده تا استایلی خاص و گیرا خلق کند. کمربندی از جنس خود بارانی و جیب های اغراق آميز این کت را به آیتمی تبدیل می کند که از پوشیدنش سیر نمی شوید.

صاف