خدمات مشتریان

پولوشرت کتان با طرح لوگوی امپوریو آرمانی

4,648,000 تومان

برای به رخ کشیدن سلیقه بی نقصتان هیچ گزینه ای بهتر از یک پولوشرت کتان خوش دوخت از برند آرمانی نیست. خصوصا این مدل خاص که طرح تکرارشونده لوگوی آرمانی روی آن نقش بسته.

صاف