شلوار جین پنج جیب مردانه

3,771,000 تومان

پارگی کوچکی که روی زانوی این شلوار اضافه شده آن را به آیتمی جسورانه و بسیار متفاوت تبدیل کرده است.

پاک کردن