شلوار ورزشی با لوگوی آرمانی در پهلو

2,853,000 تومان 1,426,000 تومان

لوگوی همرنگ آرمانی که در پهلوی شلوار دوخته شده، به سادگی و زیبایی این شلوار اسپرت اضافه کرده و کمرِ بند دار و لبه کشباف، راحتی آن را کامل می کنند.

پاک کردن