خدمات مشتریان

نیم بوت جیر با پاشنه پهن آرمانی اکسچنج

3,310,000 تومان

مدل پاشنه پهن و زاویه دار این نیم بوت های پاییزی، امضای AlX است که تغییر دلنشینی در ظاهر ساده آن ایجاد کرده.

صاف