پیراهن میدی پُپلین با طرح شماره دوزی

4,313,000 تومان 2,156,500 تومان

طرح کلاسیک گلدار، با حال و هوايی جدید به شکل شماره دوزی، روی این پیراهن ظریف و زیبا پرینت شده و ظرافت زنانه آن را چند برابر کرده است.

پاک کردن