کت دنیم سنگشور با برش های طولی

5,469,000 تومان 2,734,000 تومان

فیت گشاد و راحت این کت با طرح سنگشور، آن را به آیتم محبوبتان تبدیل خواهد کرد.

پاک کردن