فرم بازگرداندن کالا

  • همراه عزیز مایامد، از اینکه به هر دلیلی تمایل به بازگرداندن کالای خریداری شده دارید، متاسفیم. لطفا با پرکردن این فرم ما را در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به خودتان یاری بخشید.
  • لطفا فقط شماره کارتی که خرید خود را توسط آن درسایت انجام داده اید، یا در زمان تحویل، مبلغ کالا را توسط آن کارت پرداخت کرده اید در باکس مربوطه وارد کنید.