خدمات مشتریان

شلوار ورزشی با لوگوی آرمانی اکسچنج در پهلو

لوگوی همرنگ آرمانی که در پهلوی شلوار دوخته شده، به سادگی و زیبایی این شلوار اسپرت اضافه کرده و کمرِ بند دار و لبه کشباف، راحتی آن را کامل می کنند.

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

اصالت این محصول، توسط نماینده رسمی برند تضمین شده است.