خدمات مشتریان

شلوار ورزشی با لوگوی آرمانی اکسچنج در پهلو

3,645,000 تومان

لوگوی همرنگ آرمانی که در پهلوی شلوار دوخته شده، به سادگی و زیبایی این شلوار اسپرت اضافه کرده و کمرِ بند دار و لبه کشباف، راحتی آن را کامل می کنند.

صاف
اصالت این محصول، توسط نماینده رسمی برند تضمین شده است.