پیراهن زنانه با دامن کلوش و چین های تزئینی

4,156,000 تومان 2,078,000 تومان

چین های ظریف روی شانه، این لباس چهارخانه را رسمی تر و زیباتر کرده است.

پاک کردن